12 تیر 1396
جناب آقاى عباسعلى اكبرىرياست محترم انجمن سامبو فدراسيون ورزش هاى رزمىكسب كرسى ارزشمند نايب رئيسى فدراسيون آسيايی سامبو و همچنين كسب كرسى رياست فدراسيون سامبوى آسياى مركزى را به شما و خانواده بزرگ رزمى كشور تبريک عرض مى نمايم .اميدوارم ظل توجهات حضرت بقية ا... العظم(عج) همچون عرصه مديريت داخلى ورزش كشور، در قله های رفيع مديريت حوزه بين المللی ورزش رزمی نيز بدرخشيد. ومن ا... التوفيقمحمود رشيدی
12 تیر 1396
میلاد شیری حاجی بابا سامبوکار وزن 100+ کیلوگرم به
10 تیر 1396
یوسف کریمیان سامبوکار وزن ۸۲کیلوگرم به مدال نقره
11 تیر 1396
تیم ملی سامبو بزرگسالان آقایان فدراسیون ورزش های
 رقابت های آسیایی سامبو و کامبت سامبو  درحالی جریان یافت که حضور 22 کشور از سرتاسر قاره کهن در 25 ...
روز نخست رقابتهای آسیایی بزرگسالان آسیا سامبو با شناخت حریفان برای نمایندگان کشورمان استارت خورد ...
اولین پیروزی برای دیگر نمایندگان تیم ملی کشورمان در اوزان 68- و 74- و 100+ رقم خورد در جریان ...
مسابقات آسیایی 2014 سامبو در حالی پیگیری میشود که یوسف کریمیان در برابر حریف قزاق خود تن به شکست ...
  امیر حسین خادمیان که دور نخست پیروز میدان بود در مقابل حریف ترکمنستانی هم به پیروزی رسید تا در ...
  محمد علی معصومی در فینال مسابقات آسیایی 2014 سامبو در حالی که تا دقایق 4 مسابقه مساوی بودند ...
میلاد شیری نمایینده جوان کشورمان در روز دوم رقابت های آسیایی 2014 سامبو است که رقابت های خود را در ...
    جوان خوش آتیه سنگین وزن کشورمان در روز دوم رقابتهای آسیایی سامبو 2014 توانست با گذشتن از ...
کامبت سامبو کاران کشورمان در حالی روز پایانی رقابت ها را آغاز کردند که مسعود قدرتی نماینده 74 کیلو ...
کمیته آزمون

کمیته ازمون :

بهنام خیری

بیوگرافی :

تلفن :

ایمیل:

 

 شرح وظایف کمیته آزمون
اهداف: برگزاری آزمونهای ارتقاء کمربند با بهره گیری از افراد متخصص، متعهد، بی نظیر و فراهم نمودن شرایط ارتقاء داوطلبان در کل کشور با رعایت عدالت کامل به منظور رشد و شکوفایی جوانان متعهد و مومن.
1-    تهیه و تکمیل برگه های آزمون و ارائه به کمیته فنی.
2-    تهیه و ابلاغ مواد آزمون ارتقاء کمربند به مراکز هيئت هاي استانها.
3-    اخذ و کنترل مدارک داوطلبین شرکت در آزمون.
4-    برنامه ریزی آزمونهای فنی با هماهنگی کمیته فنی سبک در سطح کشور.
5-    انجام آزمونهای ارتقاء کمربند و درجات فنی ورزشکاران سبک طبق قوانین فنی.
6-    انتخاب و اعزام نمایندگان کمیته آزمون به مراکز استانها در زمان آزمون.
7-    اعضای آزمون گیرنده عبارتند از نماینده کمیته آزمون، نماینده کمیته آموزش، نماینده کمیته فنی که می بایستی صحت آزمون با امضاء برسه نماینده به تأیید برسد.
8-    بررسی و ارائه آمار قبول شدگان و مردودین به تفکیک هر درجه برای هر دور آزمون.
9-    ارتباط و همکاری با سایر کمیته های انجمن.
10-    مرجع رسیدگی به اعتراض نتیجه آزمون کمیته فنی می باشد که پس از بررسی و یا آزمون مجدد با هماهنگی مسئول سبک اعلام نظر خواهد شد.
11-    ارائه گزارش عملکرد به مسئول سبک.