12 تیر 1396
جناب آقاى عباسعلى اكبرىرياست محترم انجمن سامبو فدراسيون ورزش هاى رزمىكسب كرسى ارزشمند نايب رئيسى فدراسيون آسيايی سامبو و همچنين كسب كرسى رياست فدراسيون سامبوى آسياى مركزى را به شما و خانواده بزرگ رزمى كشور تبريک عرض مى نمايم .اميدوارم ظل توجهات حضرت بقية ا... العظم(عج) همچون عرصه مديريت داخلى ورزش كشور، در قله های رفيع مديريت حوزه بين المللی ورزش رزمی نيز بدرخشيد. ومن ا... التوفيقمحمود رشيدی
12 تیر 1396
میلاد شیری حاجی بابا سامبوکار وزن 100+ کیلوگرم به
10 تیر 1396
یوسف کریمیان سامبوکار وزن ۸۲کیلوگرم به مدال نقره
11 تیر 1396
تیم ملی سامبو بزرگسالان آقایان فدراسیون ورزش های
 رقابت های آسیایی سامبو و کامبت سامبو  درحالی جریان یافت که حضور 22 کشور از سرتاسر قاره کهن در 25 ...
روز نخست رقابتهای آسیایی بزرگسالان آسیا سامبو با شناخت حریفان برای نمایندگان کشورمان استارت خورد ...
اولین پیروزی برای دیگر نمایندگان تیم ملی کشورمان در اوزان 68- و 74- و 100+ رقم خورد در جریان ...
مسابقات آسیایی 2014 سامبو در حالی پیگیری میشود که یوسف کریمیان در برابر حریف قزاق خود تن به شکست ...
  امیر حسین خادمیان که دور نخست پیروز میدان بود در مقابل حریف ترکمنستانی هم به پیروزی رسید تا در ...
  محمد علی معصومی در فینال مسابقات آسیایی 2014 سامبو در حالی که تا دقایق 4 مسابقه مساوی بودند ...
میلاد شیری نمایینده جوان کشورمان در روز دوم رقابت های آسیایی 2014 سامبو است که رقابت های خود را در ...
    جوان خوش آتیه سنگین وزن کشورمان در روز دوم رقابتهای آسیایی سامبو 2014 توانست با گذشتن از ...
کامبت سامبو کاران کشورمان در حالی روز پایانی رقابت ها را آغاز کردند که مسعود قدرتی نماینده 74 کیلو ...
کمیته مسابقات
کمیته مسابقات

کمیته مسابقات :

کمال علیخواه آذر

بیوگرافی :

تلفن :

ایمیل:

 

  شرح وظایف کمیته مسابقات
اهداف: برگزاری کلیه مسابقات داخلی در رده آمادگی قهرمانی انتخابی کشور و تورنمنتهای   بین المللی قوانین مصوبه سامبو در ایران و برنامه ریزی در جهت آمادگی قهرمانان ملی به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیایی و جهانی و بکار گیری تمامی توان در برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای کشور اسلامیمان.
1-    تدوین و برنامه ریزی مسابقات سبک در طول سال.
2-    برگزاری مسابقات رسمی براساس تقویم ورزشی سبک.
3-    هماهنگی با کمیته قضایی و انضباطی جهت معرفی نماینده.
4-    هماهنگی تدارکاتی مسابقه و وسایل مورد نیاز انجام مسابقه.
5-    هماهنگی با کميته داوران جهت کادر داوری مسابقات.
6-    هماهنگی با کمیته فنی جهت تعیین هیئت ژوری.
7-    ارائه نتایج مسابقه به مسئول سبک.