تاریخچه سامبو

سامبو

کلمه سامبو مخفف عبارت روسي Samaoborona bez orushia است که معادل عبارت دفاع شخصي بدون اسلحه مي باشد. اين هنر رزمي، يک سيستم مبارزه استفاده از دست است که در برابر دشمنان مسلح و غيرمسلح کاربرد دارد.

بخش دفاع شخصي اين سبک براساس حرکات بدن و ضرباتي است که توسط مشت يا لگد مبارز به دشمن نواخته مي شود. در سبک سامبو، دو شيوه منحصر به فرد با نام هاي سامبو اسپرت يا سامبو کشتي و سامبوي جنگي وجود دارد.

سامبو ترکيبي از تکنيک هاي کشتي سنتي روسيه، کشتي تارتار يا کورجاگاKurjoga ، Tuvin kuresh، Yakuthopsagaj، جوجيتسو، جودو، آيکيدو و کاراته مي باشد و سامبو کاران با ژاکت هاي سنگيني با نام کورتکاس (Kurtkas) با يکديگر مبارزه مي کنند و زماني يک رقابت با پيروزي فردي به پايان مي رسد که کشتي گير بتواند پشت حريف خود را به زمين رسانده و يا با زور و يا پاي حريف خود را به طرزي در اختيار بگيرد که رقيب از شدت درد اعلام تسليم نمايد.

سامبو در دهه 1930 و بعد از جنگ بين ژاپن و روسيه و توسط افسران ارتش کشور روسيه اختراع گرديد. اين رشته رزمي هم اکنون در سراسر جهان شناخته شده است و طرفداران بسياري دارد.